Wie we zijn en wat we doen

inn4cure verbindt slimme technologie met professionele zorg. Connected care is een antwoord op de kwaliteit van zorg die onder druk staat in een maatschappij met dubbele vergrijzing. We zien de zorgvraag en -kosten alleen maar toenemen, terwijl zorgpersoneel steeds schaarser wordt. Dat vraagt om innovatieve oplossingen met positieve impact. 

 

Onze connected care diensten voor zorgvragers en zorgprofessionals maken de noodzakelijke zorg en ondersteuning onafhankelijk van plaats en tijd. De geïntegreerde monitoringstechnologie zorgt voor een optimaal proces van herstel thuis na een ingreep of bij een chronische aandoening. Dit zorgt voor rust, veiligheid en betere kwaliteit van zorg en leven. 

 

Resultaten: 

  • Zorgvragers krijgen passende medische zorg op het juiste moment en de juiste plek, wat het herstel en de kwaliteit van leven ten goede komt; 

  • Zorgverleners kunnen betere, efficiëntere zorg bieden doordat zij tijdig beschikken over de juiste informatie om de zorgvrager passend te ondersteunen. Zij ervaren meer rust, focus en tijd voor directe, persoonlijke zorg; 

  • Nieuwe samenwerkingsvormen op de juiste plek in de zorgketen leiden tot meer efficiëntie en besparing van kosten. 

  • Meer zelfregie en grip op de eigen gezondheid maakt de zorvragers zelfredzamer en ondersteunt de zorgverlener.

De drie pijlers van Connected Care zijn:

Aanpassen zorgpad

De kern van het zorgproces is het zorgpad van een ziektebeeld. Samen met de zorgvragers en de zorgverleners brengen we het bestaande zorgpad in kaart om dit vervolgens aan te passen naar wat er nodig is om veilig en verantwoord thuis te kunnen herstellen. Dit doen we SMART: Specifiek Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Smart thinking better care.

Aanpassen organisatie

Wij werken met u samen volgens een veranderkundige aanpak om het proces en de organisatie gereed te maken voor het nieuwe zorgpad. Dit vindt plaats in een experimentele setting, het fieldlab. Tijdens deze reis ontdekken we wat er nodig is en hoe we dit gaan inzetten. Devices, scholing, business case, procesaanpak en passende organisatie zijn hierbij belangrijke hoekstenen.

Monitoring op afstand

Onze monitoring op afstand voldoet aan drie belangrijke uitgangspunten: 

* Bewezen technologie 

* Open standaarden 

* Voldoen aan wet- en regelgeving (CE, GDPR, NEN en ISO)