Zorg zal altijd
mensenwerk blijven

Slimme technologie kan positief bijdragen aan de kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten. Én het werk van zorgprofessionals een stuk beter organiseren.

Wat we doen

inn4cureverbindt slimme technologie met professionele zorg. 
Met behulp van thuismonitoring helpen we mensen om beter om te gaan met hun chronische ziekte of, liever nog, gezond te blijven. Wij geven informatie en adviezen op basis van hun eigen gegevens. Die data kunnen ze ook delen met familie, mantelzorgers en zorgverleners. Op die manier bouwen we samen een netwerk van steun en zorg.
Zo zorgen we ervoor dat er minder mensen in de zorg belanden, omdat we problemen voorkómen of op tijd aanpakken.

Feedback-lus
Digitalisering van de basisprocessen (bloeddruk, hartslag, temperatuur, bloedsuiker, et cetera) maakt dat we mensen op afstand thuis kunnen ondersteunen.
Wanneer je op basis van de thuis verkregen gemeten data automatisch een respons genereert, spreken we over een feedback-lus. 

Een feedback-lus is een continu proces van meten, registreren, informeren en alarmeren waarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg worden verbeterd. Door thuis te meten, actief of passief, verkrijgen we informatie over hoe de gezondheid van de thuiswonende zich ontwikkelt. 

Onze feedback-lus laat zien hoe het gaat met de zorgvrager, zonder tussenkomst van mantelzorgers en zorgprofessionals. Als het niet goed gaat, krijgt de gewenste contactpersoon een bericht (alert). Dan kan hij of zij de juiste hulp inschakelen, online of offline.

Of er een alert uitgaat is gebaseerd op erkende uitgangspunten, bijvoorbeeld het Longaanval Actieplan van het Longfonds of, in het geval van leefstijlmonitoring, het persoonlijk voedingsplan van de diëtisten van The Right Meal.

“Toen ik naar de cardioloog moest, heb ik de tablet meegenomen met de grafiek met metingen. Hij maakte er meteen een foto van, omdat hij die data graag wilde hebben.”

Voorkomen is beter
dan genezen

“Door de inzet van de thuismonitoring zijn bij mij twee longaanvallen en daardoor een ziekenhuisopname voorkomen.”

Voordelen van thuismonitoring

Met thuismonitoring kunnen mensen zelf hun gezondheidswaarden (denk aan hartslag of gewicht) en leefstijldata (zoals voeding en bewegingen) meten, bijhouden en delen.

Lees meer