Marcel de Haas

projectleider/trainer

Contact

“Als oud-verpleegkundige en manager in de zorg heb ik veel met mensen gewerkt. Mensen zijn fascinerende wezens. Ook heel interessant: wanneer verandert iemand van een mens in een patiënt? Wat mij betreft zo laat mogelijk. We blijven ons zo lang mogelijk mens voelen als we invloed houden op zaken waarop we graag invloed hebben. ‘Eigen regie’ heet dat in ons vak.

Met slimme technologie worden mensen minder afhankelijk van anderen. Dat kan door bestaande technologie aan het leven van mensen toe te voegen. Of door bestaande technologie om te bouwen. En we kunnen nieuwe technologie ontwikkelen. Technologie inzetten kost geld, maar levert ook geld op. Met slimme technologie kunnen we de zware taak van zorgmedewerkers verlichten. Hierdoor ontstaat ruimte voor andere belangrijke taken. Bovendien maakt slimme technologie het leven van de zorgvrager comfortabeler.

Soms is er maar weinig voor nodig om het leven van een zorgvrager te veraangenamen. En dat heeft zeker niet te maken met te veel verzorgen, integendeel. Zorgprofessionals moeten leren ont-zorgen, sommige taken loslaten en hun aandacht anders verdelen. Slimme technologie kan daarbij een grote rol spelen. Het is geen kwestie van óf persoonlijke óf digitale zorg; het is én én.

Dat besef vraagt om een revolutie in het vak, te beginnen bij opleidingen en zorginstellingen. Daar wil ik mij bij inn4cure met hart en ziel voor inzetten.”

Terug